برگه محاسب (ویرایش 4)

برگه محاسب (ویرایش 4)

برگه محاسب

برگه محاسب یا برگ سبز محاسبات یکی از برگ های سبز معماری و تعهد نظارت می باشد که برای طراحی سازه به این برگه نیاز داریم .برگ سبز محاسبات پس از صادر شدن جواز ساختمان و طراحی سازه توسط منهدس سازه جهت تضمین تطابق کار با مقررات ملی به دفاتر خدمات ضمیمه می کند.به عبارت دیگر برگ سبز محاسبات تایید رعایت اصول قانونی قوانین ملی ساختمان خواهد بود.

خرید برگ سبز محاسبات

هزینه خرید برگه محاسب متغیر می باشد.قیمت برگ سبز محاسبات براساس متراژ ساختمان تعیین می شود برای خرید برگ سبز محاسبات براساس متراژ ساختمان با ما در ارتباط  باشید و به لیست زیر مراجعه کنید

نمایش دادن همه 4 نتیجه