برگه استحکام بنا

برگه استحکام بنا

خیلی از ساختمان ها و سازه ها فاقد برگه استحکام بنا هستند دلیل این امر عدم تایید و وجود  مهندس ناظر و تغییر کاربری ملک از مسکونی به تجاری و یا اداری می باشد.

برگه استحکام بنا

تعریف برگه استحکام بنا

در این موارد مالک برای انتقال یا تخریب و یا نوسازی ساختمان برای شهرداری نیاز به گواهی پایان کار دارد گه شهرداری برای صدور این گواهی مالک را ملزم به داشتن برگه تعهد نظارت که مورد تایید مهندس ناظر باشذ می کند به این برگه تعهد نظارت برگه استحکام بنا می گویند

نمایش دادن همه 7 نتیجه